Projekt Botniabanan

Den 15 maj år 2000 började jag som projektledare inom projekt Botniabanan. Anställningen är i Botniabanan AB, det företag som svarar för projekteringen och byggandet av järnvägen. Huvudkontoret ligger i Örnsköldsvik medan jag ansvarar för delprojektkontoret i Umeå.

Det var återigen en stor förändring i mitt arbetsliv. Då slutade jag nämligen som linjechef och och började ett nytt spännande projektarbete. Där jag under de kommande åren som projektledare planerar och genomför byggandet av en ny järnväg. Att gå från en stor stabil förvaltande organisation till att bygga upp ett nytt stort projekt från grunden med ett så tydligt mål, innebär naturligtvis en utmaning.

Den del av Botniabaneprojektet som jag ansvarat för, ligger inom Umeå kommun. Botniabanan AB är till 91% ett statlig bolag, resterande del äger de kommuner som Botniabanan går genom. Bolaget är en byggledningsorganisation bildad enbart för att projektera, bygga, finansiera och sedan hyra ut den färdiga anläggningen till Banverket, numera Trafikverket.

Kostnaden för Järnvägen har beräknats till 13,2 miljarder kronor exklusive mervärdeskatt i kostnadsläge januari 2003. Nu då projektet är färdigställt kommer kostnaderna inklusive indexuppräkning att sluta på knappt 15 miljarder i löpande penningvärde. Projektet är en samhällsekonomiskt lönsam investering. Järnvägen kommer inte att belastas med speciella trafikavgifter, utan finansieras inom Banverkets/Trafikverkets årliga driftbudget.

Under oktober 2008 öppnades järnvägen mellan Örnsköldsvik och Husum för kommersiell godstrafik. Där pågår idag godstrafik till BAE Systems Hägglunds AB och timmerleveranser till M-real Sverige AB i Husum, liksom godstrafik på den nya godsbangården i Arnäsvall. Den 15 oktober 2009 överlämnades sträckan Västeraspby (vid Ångermanlandsälvan) upp till Örnsköldsvik till Banverket. Kommersiell trafik dröjer dock ännu några månader

I norr är järnvägsspåret klart hela vägen upp till Bergsboda i Umeå. Den långa bron över Umeälven blev klar i september 2009 och den 12 oktober samma år förenades Botniabanespåret med Holmsundsspåret, ett stort ögonblick!

Längs det nya Holmsundsspåret i skärningen genom Bergsboda är trafiken igång sedan slutet på augusti månad 2009. Spåret är också överlämnat till Banverket/Trafikverket.

Den 28 augusti 2010 invigdes hela den 19 mil långa sträckan mellan Nyland vid Ångermanlandsälven och Umeå  av Kungen, mycket högtidligt! Efter utfört avvecklingsarbete stängdes kontoret i Umeå den sista januari 2011. Då hade jag arbetat i projektet i nästan 11 år.

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *