Biografi

Här bodde familjen Wikdahl
Där Tietonators datahus nu står vid E4, växte jag upp.

Skellefteå Min födelsestad. Som en av de första eleverna i Sverige som gått i den nya enhetsskolan, gick jag ut 9:an från Kanalskolan. (Läs min utredning om skillnaden mellan försöksskolan och enhetsskolan.) Sedan tre år som ”lärka” innan studenten i nuvarande muséet, som då var Skellefteå Högre Allmänna Läroverk.

Bodens Pansarbataljon P 5 15 månaders fordons- och ledarutbildning. Den har jag nytta av fortfarande. Muck som furir. Skyttet gick det inget vidare med….

Umeå Universitet Mina två första år i Umeå, skulle nog bli lärare… Många trevliga minnen från Gamla kåren, numera Scharinska. Två betyg i matematik, ett i Teoretisk Fysik och Informationsbehandling.

Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm Fyra tuffa år på linjen för Väg- och Vattenbyggnadskonst. Klar civilingenjör i maj 1972. Examensarbete i Brobyggnad om nya normer för armering.

Armerad Betong Vägförbättringar Umeå, ABV Jobb direkt efter examen! Kul. Började med ”job rotation”. Slutade efter nästan 17 år i samband med fusionen med JCC, det som blev NCC. Ansvarade då som arbetschef för mark- och anläggningsarbeten i Västerbotten, Jämtland och norra Norge.

Gatu- och Väg Nord AB Startade tillsammans med fyra fd. ABV:are ett nytt företag. Vi fem startade Vectorum i maj 1989. Företaget köptes sedermera upp av Gatu- och Väg AB, ett företag i Gevekokoncernen. I mars 1997 köpte SKANSKA hela Gatu- och Väg AB.

Umeå kommun Under 1991 började jag som divisionschef på Utförardivisionen inom Gatukontoret. Där samlades allt operativt utförande inom gator, parker, renhållning, va-ledningar och verkstäder. Divisionen arbetade under konkurrens, vilket innebar en stor omställning bland personalen från en trygg arbetssituation till ett ständigt ifrågasatt läge. Under perioden privatiseras renhållningen och delar av parkunderhållet. Genom politiska beslut begränsades konkurrensmomentet 1994 och divisionen blev en resultatenhet inom det nybildade tekniska kontoret.

1996 började jag som chef för fastighetsförvaltningen. Där förvaltas alla fastigheter som kommunen äger och hyr in. Ett stort antal externa hyresgäster förekommer, t. ex. Umeå Universitet och småindustrier. Förvaltningen disponerade 1999 totalt cirka 926.000 m2 BTA. Under 1999 certifierades fastighetsdriften enligt ISO 9000.

Våren 2000 började jag som projektledare i Botniabanan AB. Där medverkade jag i byggandet av 19 mil järnväg längs Norrlandskusten mellan Ångermanälven och Umeå. Järnvägen invigdes i augusti 2010 och den sista juni 2011 lämnade jag formellt projektet.

Mellan 2011 och 2015 arbetade jag deltid som egen konsult främst med att samordna Trafikverkets Umeåprojekt E4/E12, delen Västra länken med kommunens intentioner.

Mellan mars 2014 och maj 2017 undervisade jag på deltid inom Yrkesakademin AB. Främst gäller det ämnen som juridik, arbetsmiljö, entreprenadjuridik, byggnadsteknik, konstruktion och projektledning.