Månad: juni 2013

  • Flyttider igen, men på lite annan nivå

    Under vintern, som var mycket snörik, blev mitt vedförråd i stugan illa åtgånget. Det var dessutom ett ”provisorium” sedan 12 år tillbaka. Dags att ta sig i kragen och fatta beslut om rivning. Sagt och gjort, förrådet började tömmas på ved och ett nytt ”provisoriskt” upplag ordnades närmare garaget. Då halva vedupplaget var flyttat uppmärksammade […]

  • Västerbottens-Kurirens senaste måndagssudoku

    Igår måndag valde Vk att avslöja sina tankar om sin läsekrets på ett nytt sätt, till och med redan på sidan 2. Även om nivån på Sudoku, med tanke på helgens vedermödor ska vara lätt, så är väl denna handling att något underskatta sina läsare: