Månad: maj 2013

  • På plats och ”nästan” klara

    Så är vi sedan en dryg vecka på plats på H21, som vi nu kallar vårt nya ställe. Häradshövdingegatan är för långt och orytmiskt för att till vardags hänvisa till bostaden. Nu är det bara att fortsätta med uppackandet och annat som följer med. Viss spänning under inflytningen då hissen stannade med fyra förvånade flyttgubbar […]