Månad: februari 2011

  • Inte utan mina tofflor! Alternativt toffelbärare 24/7

    Dagligen använder jag tofflor på fötterna inne (och ute på sommaren). Mina fötter skulle annars jämt vara iskalla. Det beror förmodligen på att jag tänker så mycket att blodflödet till fötterna stryps för att kroppen ska hushålla med energi. Kalla fötter är helt naturligt så här på vintern då det är 25 till 30 grader […]

  • Seriöst: Egypten, krishärd för vilken gång i ordningen?

    Sitter just nu och läser en bok om Suezkrisen 1956. Ser ut som en tanke med hänvisning till det som pågår i Egypten just nu. Författaren Sven Olov Johansson, var signalist i den första svenska FN-bataljonen UNEF. Själva Suezkriget startade den 29 oktober då Israel angrep Sinai och Suez, sedan Egyptens president Nasser  i juli […]