Månad: november 2010

  • Operation sågning och rivning tegelmur

    Nu är alla beställda vitvaror på plats, ja nästan. Naturligtvis passade inte den nya induktionshällen i hålet efter den gamla. Bredd och djup var exakt samma, men höjden hade jag inte kollat. Därför startade operation sågning av mexitegelsten för att få plats med spishällen. All nödvändig maskinutrustning samlades ihop, utrymmet kring spisen kläddes in med […]